Курсове по Астрология

курсове по астрологияКУРСОВЕ ПО АСТРОЛОГИЯ

„Астрологията е език. Ако разбираш този език, небето ти говори.“
~ Дейн Ръдиар

Астро Студио Сатям организира Курсове по Астрология

Курсовете се провеждат веднъж седмично с продължителност на заниманието 2 часа.

I –во ниво на обучение

-За Астрологията. Основни понятия.
-Стихии-огън, въздух, вода, земя. Качества- кардинални, фиксирани, мутабелни.
-Зодиакалните знаци. Лунни възли.
-Планети – качества, функции и роли.
-Планети в знаци. Лунни възли в знаци.
-Достойнства на планетите, диспозиция, взаимна рецепция, краен диспозитор.
-Построяване на хороскоп.
-Модели хороскопи. Фигури на Марк Джоунс. Структури на Бруно Хубер.
-Домовете в хороскопа-основна характеристика. Интерсептирани домове.
-Управители на домове.Планети в домове. Лунни възли в домове.
-Тълкуване на знаците на домовите куспиди.
-Аспекти. Конфигурации.
-Интерпретация на хороскоп. Астропсихологичен профил на родения.
Разглеждане на различните теми в хороскопа- лични взаимоотношения и брак, кариера и професионална реализация, взаимоотношения с родители и деца, финансовото състояние, предразположеност към заболявания и други теми.

II –ро ниво на обучениекурсове по астрология

Предсказателни методи
-Транзити на планетите.
-Слънчева революция. Лунна революция.
-Прогресии.
-Символични дирекции.
-Затъмнения.

III –то ниво на обучение

-Ректификация- определяне на точния час на раждане.
-Синастрия. Композит.
-Хорарна астрология.
-Елективна астрология.

курсове по астрология„Човек е една вселена, един микрокосмос, едно съвършено съкращение на небесата. Раждането на човека се обуславя от известно планетно съчетание, което невидимият свят нарежда, а на човека предстои задачата разумно да използва тия съчетания.Човек не е господар на планетните влияния върху себе си, но е господар да използва разумно това,което му носят. Колкото повече се развива съзнанието на човека, толкова повече той се свързва със звездите и планетите.Когато използва влиянието на всички слънца в космоса, човек дохожда до съвършенство.” – Учителят

Сподели в:
Bookmark the permalink.

Comments are closed.