НАЧАЛО

астрологична прогнозаЗа АСТРОЛОГИЯТА
„Астрологията, това е една стара наука. Тя води своя произход още от първата култура, зачената е с първата раса, която е съществувала на Земята в праисторически времена. Астрологията- това е физиология на човешката душа. Астрологията се занимава с физиологическия процес на човешкото развитие. Това е едно основно знание в окултната наука. И всеки, който иска да има нормален ум и нормално сърце, трябва да разбира влиянието на планетите. Аз наричам нормален ум този, който не се стряска от мъчните задачи в живота. Нормално сърце наричам това, което не се дразни от малките работи.
Над Астрологията стои Бог. Бог е основател на Астрологията, Космоса и   човека.” Из Словото на Всемировият Учител – Бейнса Дуно

Астрологията ни учи, че има хармония и симетрия във Вселената и че всичко е част от цялото. Тя ни помага да си обясним живота и да придобием по-реалистична представа за себе си, вярна преценка на нашите сили и възможности, както и областите на слабост и конфликт. Така ние в по-голяма степен можем да се приемем, да оценим своята уникалност и индивидуалност и да имаме разбиране и избор на път за действие, които да ни помогнат да преодоляваме житейските трудности.
Използването на Астрологията ни помага да се дистанцираме от нашия ум и моделите на егото ни, за да можем отново да видим реалното. Тя ни помага да настроим вътрешните си сили и да използваме волята и творческия си потенциал, за да направим живота си по-добър.
Астрологията е инструмент, който ни показва върху какво трябва да работим, значението на дадено преживяване или фаза от живота, приблизителната продължителност на всяка фаза и избиране на момента на съществените промени в живота. Като наблюдаваме астрологическите цикли, ние можем да разберем кога имаме възможността да действаме и кога ще бъдем подложени на изпитание. Това ни помага да развием търпение, защото когато човек знае, че даден цикъл ще приключи, за него ще е много по-лесно да живее в настоящето с търпеливо приемане на нещата тук и сега и със съзнанието, че този период ще свърши, когато надживее предназначението си.
Астрологията ни помага да разберем по-дълбоко универсалните закони. Дава ни усещане за перспектива и начин да осъзнаем какво се случва, за да не се „вкопчим” в някое преживяване, разочарование или блокаж.
Астрологията е в състояние да ни помогне да получим по-голяма увереност в себе си. Защото често пъти ние усещаме че имаме специфични способности в определена сфера, но липсата на вяра в себе си може да ни затрудни да реализираме тези способности.
Астрологията може да ни помогне да се настроим към нашето вътрешно проникновение. Когато видим себе си ясно ние можем да открием нови качества в нас и така животът ни може да стане пълен,смислен и продуктивен.
Астрологията ни дава вяра в нещо по-голямо от простото съзнание на егото. Тя е ключ за вратата към личното щастие.Тя може да ни помогне да разберем че” целият свят е сцена” и ние просто сме актьори и играем роля на тази сцена.

„Астрологията ни дава възможност да осъзнаем, че сме едно цяло с Вселената. Планетите, Луната и звездите живеят в нас като мощни архетипи на психиката ни, а също и във всяка клетка на телата ни. Основната същност на петте татви: земя, вода, огън, въздух и етер, се проявява в телата ни като петте сетива: мирис,вкус, зрение, допир и слух. Няма разлика между планетите на небето и планетите в нас, между космичните елементи и частите, които съставят собственото ни тяло.
Геометричният чертеж на астрологичната карта /хороскопа/ представлява окръжност, разделена на дванайсет равни части /знаците от зодиака/, които се асоциират с янтрата на анахата чакра. Хороскопът ни е нашата лична янтра, картина на финото ни тяло, интегрирано в останалата част от сътворението.”
Свами Шанкарананда Сарасвати

хороскопРожденият хороскоп
„Детето се ражда именно в този ден и този час, когато небесните лъчи са в математическа хармония с индивидуалната му карма. Неговият хороскоп е интересен портрет, разкриващ непроменимото му минало и възможните бъдещи резултати.”
„Автобиография на един йога”- Парамаханса Йогананда

Навсякъде около нас в природата животът се разгръща според определени вътрешни замисли. Розовата пъпка се отваря в роза, жълъдът израства в дъб, а гъсеницата се превръща в пеперуда. Всеки от нас също се развива според свой вътрешен план. Всички ние носим уникален набор от възможности, определен творчески потенциал и способности, чакащи да бъдат реализирани. Някъде дълбоко в нас съществува първично познание или подсъзнателно усещане за нашата истинска природа и съдба. На подсъзнателно ниво ние знаем че трябва да следваме определена пътека. Нашето удовлетворение, щастие и благополучие зависят от откриването на тази пътека.
Датският философ Киркегор казва, че най-често срещаната форма на отчаяние е да не бъдеш онзи, който наистина си. Дълбокото отчаяние идва от избора да си някой друг вместо самия себе си.
Астрологичната рождена карта ни помага да се свържем с тази част от самите нас, която знае какви бихме могли да бъдем и да намерим пътя към себе си. Рожденият хороскоп е най-доброто ръководство, което да ни отведе обратно да самите нас. Той разкрива в символична форма основния жизнен модел на родения: потенциала, талантите, умствените характеристики, ангажиментите, проблемите. Рождената карта на човека, или неговия хороскоп отразява дълбоките процеси в душата му, които се отразяват в начина на мислене, чувствата и действията и съграждат неговото здраве, взаимоотношения и съдба.
Нашето съществуване не само ни е дадено, но и от нас се изисква да превърнем себе си в онова, което сме предназначени да станем. Всяко разположение в хороскопа разкрива най-естествения и подходящ начин за разгръщане на онова, което представляваме. Ако ние се съобразяваме с посланията на нашата астрологична карта, можем по-пълноценно да живеем своя живот и да разгърнем неговия потенциал. Ще знаем кога нашите мечти и желания могат да станат реалност. Ще имаме информация кога нашия духовен партньор ще влезе в живота ни и ще бъдем наясно кога ще постигнем целите си в кариерата.
Всеки един от нас е дошъл на света с толкова много потенциал, както и всяко друго човешко същество. Защо да не направим така че да реализираме най-много от него? Използването на потенциала в най-голяма степен започва със съставянето на астрологичната рождена карта.
Защо да не се вслушаме в указанията, които предлага картата!

За изготвяне на индивидуален хороскоп и астрологична прогноза вижте тук

Сподели в:

Comments are closed.